Ezoterizm ve Sanat: 20.Yüzyıl Başlarında Okültizmden Etkilenen Sanatçılar

XX. yüzyılın başlarında oluşan toplumsal ekonomik, siyasal değişimlerin yanı sıra tinsel açıdan, Doğu ve Batı teolojik ve ezoterik bilgilerini harmanlayarak, modern okülist düşünce yapısı geliştirerek, öze yönelik yepyeni savlar öne süren, bütüncül yaklaşımları ile kalabalık topluluklara olduğu kadar dönemin önemli ve bilinen sanatçılarına da etki etmeleri ile ön plana çıkan tinsel liderler; Madam Blavatsky, George Ivanovitch Gurdjief ve Rudolp Steiner’dir. Hilda Af Klint, Kandinsky, Arnold Schoenberg, Mondrian, Frantisek Kupka, Joseph Beuys, John Cage gibi 20. yüzyılda sanat tarihinde önemli, iz bırakmış, sanatçıların renk kullanımlarında, sanata bakış açılarında ve yaşamlarında etkileyici olmuşlardır. Kandinsky tinsellik üzerine yazdığı Sanatta Tinsellik Üzerine kitabında Mme Blavatsky’nin görüşlerine ve okült bilgilerine yer vererek; “sanat bütünün armonisini kurmaktır” der.

Çok yönlülük insanın olgunlaşmasında bütüncül yaklaşım, İslami eğitimde olduğu gibi, binlerce yıl önceden beri var olan uzak Doğu felsefelerinde, Şamanizm’de, Orta Çağ’da Hildegard von Bingen’in insana yaklaşımında da görülür. 19. yüzyıl sonlarından itibaren gelişen ve 20. yüzyıl başlarında Avrupa’da ortaya çıkan ezoterik, okült ve teozofik cemiyetlerde de Doğu inanç sistemlerinin Batı ile harmanlanarak yeni bütüncül felsefelerin köklenmeye başladığı görülmektedir.

Arnavutköy Art Gallery’de gerçekleşmesini planladığımız seminer 20.Yüzyıl başlarında filizlenen ve günümüzde var olmaya devam eden ezoterik cemiyetler ve bu cemiyetlerle ilişkilenen ve etkilenen bazı sanatçılarının çalışmaları üzerinedir.


Saygılarımla

Füge Demirok, Ph.D

Çalışma Saatleri

P.tesi - C.tesi  10:00-19:00

Pazar - Kapalı

Valet & Street Parking

©2005-2021 Arthouse Istanbul

E-Bültene Kayıt Ol

Arthouse Istanbul
twitter
instagram
vimeo
facebook

RealX

Services

WORKSEXHIBITIONSPRESS

4 Şubat 2023 Cumartesi / 14:00-16:00 / Katılım 350 TL